Polecane strony internetowe

Wyników 1 - 8 z 8
Ile produktów pokazać na stronie:

Polecane strony internetowe

www.Medyczny-sprzet.com.pl

Medyczny-Sprzet.com.pl

www.Medyczny-Sprzet.com.pl Sprzęt i Aparatura medyczna. Internetowy sklep medyczny

Szczegóły

Euro-Medical

www.euro-medical.pl

www.euro-medical.pl - internetowy sklep medyczny z aparaturą medyczną.

Szczegóły

Sklep Medyczny

www.medyczny-sprzet.com.pl

Sklep Medyczny www.medyczny-sprzęt.com.pl oferuje wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczna. Zapraszamy do zapoznania się z całą oferą sklepu, przede wszystkim prywatne gabinety lekarskie.

Szczegóły

Brak obrazka

www.twoje-okna.com

Szczegóły

www.twoje-okna.com

www.Twoje-okna.com

www.Twoje-okna.com - Ogólnopolski Portal skupiający sprzedawców okien.

Szczegóły

www.Znany-architekt.pl

www.Znany-Architekt.pl

www.Znany-Architekt.pl - Ogólnopolski PORTAL Architektów. Lista najlepszych Architektów w Polsce

Szczegóły

www.Znany-Geodeta.com.pl

www.Znany-Geodeta.com.pl

www.Znany-Geodeta.com.pl - Ogólnopolski PORTAL Geodetów w Polsce. Lista najlepszych geodetów - Sprawdź

Szczegóły

wwww.Znany-Ksiegowy.pl

www.Znany-Ksiegowy.pl

www.Znany-Ksiegowy.pl - Ogólnopolska baza księgowych i biur rachunkowych w Polsce PORTAL

Szczegóły


Powyżej znajduję się lista polecanych i wartych do przeglądnięcia stron internetowych.

W historii myśli internetowej utarła się teza zgodnie z którą sprzęt medyczny i okna pozostawały zawsze dodatnio skorelowane z internetem. Podstawową wiedzą w tym względzie jest wielkości internetu. Dla przypomnienia, dochód rozporządzalny obejmuje pieniężne i niepieniężne (m.in. wartość artykułów otrzymywanych nieodpłatnie oraz spożycia naturalnego) bieżące dochody gospodarstwa domowego, uzyskiwane z działalności gospodarczej, wynagrodzeń i innych dochodów związanych z pracą najemną, dochodów z tytułu własności, zmniejszone o podatki od dochodów, spadków i darowizn oraz nieruchomości, a powiększone o świadczenia z ubezpieczeń społecznych i inne transfery bieżące . Inaczej mówiąc, jest to dochód przeznaczony na wydatki konsumpcyjne i pozostałe oraz przyrost oszczędności. Odejmując od dochodu rozporządzalnego pozostałe wydatki, otrzymujemy dochód do dyspozycji, który jest przeznaczony na wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz wzrost oszczędności.
Przyjrzeliśmy się pokrótce sposobom definiowania i ujmowania oszczędności, dlatego zasadne wydaje się wskazanie źródeł pozyskiwania informacji o oszczędnościach gospodarstw domowych. Trzy podstawowe źródła są następujące 
- Dane NBP, obejmujące makroekonomiczną statystykę pieniężną, a dotyczące sytuacji na rynku pieniężnym, w tym podaży pieniądza. Informują one między innymi o stanie gotówki, kredytów i depozytów, jak też o strukturze tych ostatnich w różnych okresach;
- Rachunki narodowe, stanowiące podstawową informacji o dochodach sektora gospodarstw. Operują one pojęciem dochodu do dyspozycji brutto, które jest szczególnie ważne dla nieniejszego opracowania, stanowiąc jedną z podstawowych wielkości odniesienia dla parametru takiego jak stopa oszczędności: